Inventarisatie Libellen in Gijzenrooi

Houtpantserjuffer (Lestes viridis) Foto: Han Monteiro

In het kader van het adoptiegebied Gijzenrooi hebben Han Monteiro en ik de inventarisatie van libellen dit jaar op ons genomen.
Wij hebben van tevoren een rondleiding gehad van Maartje (van Ecologica), die dit gebied eerder inventariseerde op libellen. Er zijn drie gebieden die we maandelijks van mei t/m september hebben bezocht. Dat zijn het Kanunnikensven, het Rietven en een poel in een vloeiweide.

Libellen inventariseren kun je alleen doen met mooi weer, niet te vroeg en liefst niet te harde wind. Als dat maar een keer per maand hoeft (methode van Ecologica) moet dat wel lukken natuurlijk. Per gebied ben je niet zo lang bezig, want (als het mogelijk is) wordt een gebied in 2 secties van ong. 50 meter opgedeeld, waar je langzaam doorheen loopt en noteert wat je ziet vliegen of zitten. Je noteert eerst datum, tijd, temperatuur, bewolking en windkracht. Allemaal factoren die een rol spelen in wat je te zien krijgt.

Ik vond het opvallend dat de eerste telling in mei het meest opleverde, daarna leek het steeds minder te worden.

In het vennetje in de vloeiweide zagen we enkele Houtpantserjuffers, wat Azuurwaterjuffers, een Glassnijder, een Vroege Glazenmaker, een Koraaljuffer, een Viervlek en enkele Bruinrode en Bloedrode Heidelibellen. Een keer toen het ven droogstond zagen we niets.

Het Rietven is een lastige plas om libellen te tellen, omdat er veel riet staat in het deel wat je inventariseert (het ven doet zijn naam eer aan…), waar je niet doorheen kunt. Een enkele Platbuik, wat Viervlekken, een Glassnijder, een paar Azuurwaterjuffers, een Grote Keizerlibel en enkele Tengere Pantserjuffers.

Het Kanunnikensven leverde het meest op. De mooiste en bijzonderste waarneming (1x bij de eerste inventarisatie) was de Venwitsnuitlibel. Verder alle eerder genoemde libellen (behalve Houtpantserjuffer), Vuurjuffers, een Lantaarntje, Gewone Oeverlibellen, Watersnuffels en nog een paar Steenrode Heidelibellen.

Het lijkt misschien best veel, maar dit is wel het resultaat van 5 tellingen. Ik vond het vooral opvallen dat er niet erg veel waterjuffers te zien waren. Die kunnen soms in grote hoeveelheden bij dit soort vennen voorkomen. Ik weet niet of dit alles te maken heeft met de drukte daar, er worden veel honden uitgelaten. Maar ook in andere gebieden vond ik het dit jaar erg mager met libellen.
Alles bij elkaar was het toch interessant om dit gebied eens op libellen te inventariseren!

Han en ik wilden dit voor een jaar doen, dus we zoeken nu opvolgers!

Carla van Moorsel en Han Monteiro