Natuur Beschermings Commissie (NBC)

Foto: Gijzenrooi (webmaster)

 

Deze commissie  heeft als doelstelling op te komen voor de natuur in en om de Gemeente Eindhoven. Praktisch betekend dat zij overleg voeren met andere natuurgroepen om invloed uit te oefenen op het groenbeleid van Provincie, Gemeente en eigenaren van grondgebieden. Haar uitgangspunt is het opkomen voor plant en dier in onze directe leef omgeving.

 

De commissie heeft de volgende plannen ter beoordeling:
Vonk – Eindhoven-Gennep
A. Fokkerweg – passage
TUE-terrein – studentenhuisvesting
EHS (Ecologische Hoog Structuur)
VDMA – voormalig terrein Van der Meulen Ansems (Vestdijk)
Clarissenklooster – Sint Claralaan Eindhoven-Gestel
Esp-2 – Noord Eindhoven
Snelfietsroute – HTC De Run
Aanleg regenwater riool
Omgevingswet

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, graag via dit CONTACT formulier.

 De KNNV staat voor bescherming van natuur en milieu, en bevordering van duurzaamheid.