Natuur Beschermings Commissie (NBC)

Foto: Gijzenrooi (webmaster)

Deze commissie  heeft als doelstelling op te komen voor de natuur in en om de Gemeente Eindhoven. Praktisch betekend dat zij overleg voeren met andere natuurgroepen om invloed uit te oefenen op het groenbeleid van Provincie, Gemeente en eigenaren van grondgebieden. Haar uitgangspunt is het opkomen voor plant en dier in onze directe leef omgeving.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan is het mogelijk deze via CONTACT formulier aan de commissie over te brengen.

De KNNV staat voor bescherming van natuur en milieu, en bevordering van duurzaamheid.