* Micro-hydrobiologische werkgroep

Bovengenoemde werkgroep bestudeert voornamelijk organismen uit zoetwater. Omdat deze met het blote oog niet kunnen worden waargenomen, maken wij gebruik van een microscoop.
Meestal bestuderen wij op een werkavond watermonsters die onze leden meebrengen. Daarnaast organiseren we gezamenlijke monsteractiviteiten. Daarvoor bezoeken wij vennen, plassen, kanalen en beken in de omgeving van Eindhoven en daarbuiten.

Meer specifiek komen aan de orde:Alle micro organismen uit het zoete water zoals, algen, eencelligen, insektenlarven, raderdieren, mijten, watervlooien, schimmels, mosdieren, enz.We beperken ons niet altijd tot de micro-hydrobiologie, maar vestigen onze aandacht soms ook op bijvoorbeeld pollen, plantencoupes en weefsels.Wie geen voorkennis heeft en niet in het bezit is van een microscoop maar wel geïnteresseerd is, is van harte welkom om onze werkavonden bij te wonen en zich op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

In 2018 heeft de werkgroep eem micro-hydrobiologisch onderzoek afgerond. Zie kennisbank.

Bijeenkomsten werkgroep Micro-hydrobiologie
Wij komen bij elkaar op de eerste (1e) en derde (3e) maandag van de maand, tenzij
het feestdagen zijn. De maanden, juni, juli en augustus zijn wij op zomerreces.
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Adres: Gebouw d’n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven.
Een ieder is hartelijk welkom.

Het kan zijn dat wij onderling afspraken maken om bijeen te komen om gezamenlijk wateren te gaan
bemonsteren en/of de monsters te bekijken.

Voor meer informatie: 0497-591547, mail: joost.snd@gmail.com