– Adoptiegebied GijzenrooiProjectomschrijving

Samen met Brabants Landschap heeft de KNNV afd. Eindhoven besloten om in 2023 het gebied Gijzenrooi te adopteren. Dit betekent dat alle werkgroepen deelnemen en zich inzetten om Gijzenrooi wat betreft natuurontwikkeling in kaart te brengen. Voor Brabants Landschap levert het waardevolle informatie op, als zij onze kennis en ervaring kunnen gebruiken bij het beheer van het gebied.
Gijzenrooi is een gebied gelegen tussen Eindhoven (Zuid-Oost) en Geldrop.

Elke werkgroep zal het gebied twee of meermaals bezoeken om zijn expertise ten volle te benutten. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een gezamenlijk verslag.
De werkgroepen zijn: Floristische-, Insecten-, Microhydrobiologische-, Mossen-, Vogel-, Paddenstoelen-, Plantenwerkgroep en Vogelgroep.

Inventarisatiebezoeken

Foto’s en films

De eerste excursies met de werkgroepen en met Rob Brinkhof, kenner van het gebied.


/


Leden van de Poelenwerkgroep in actie bij Fietspadpoel 1, 13 april 2023.

Inventarisatie onderzoek van de floristische werkgroep in samenwerking met de plantenwerkgroep op 12 juni 2023.

We hebben deze avond een plot op de Stratumse heide en op de achtpoelvlakte geïnventariseerd volgens de Tansleymethode. Voor de plantenwerkgroep een nieuwe werkwijze met dank aan de floristen!

Voor meer verslagen en foto’s zie ook: