Biografie van de Dommel

Op 30 september 2022 werd in Boxtel een voorpresentatie gegeven over het boek:
Biografie van de Dommel.

Het betreft de Dommel vanaf het begin in België tot ’s Hertogenbosch.
Door een aantal schrijvers werd een korte presentatie gegeven over hun bijdrage aan het boek. Dat waren Ger van Oetelaar – projectleider en morfologie; Nico Arts – archeologie; Mark Scheepens – Waterschap de Dommel; en Jan van Straaten – cultuurlandschap van het Dommelgebied en Jan Timmers – wat er nog moet gebeuren in de toekomst en wie dat kan, beide coӧrdinatie-teamleden.

Het boek zal medio april 2023 uitkomen.