– Insectenwerkgroep (IWG)

De IWG bestaat uit leden met een algemene of specifieke interesse in geleedpotige dieren zoals insecten, spinnen, etc. Om elkaar hierbij vooruit te helpen organiseren we werkavonden, praatavonden en excursies. De praatavonden worden op toerbeurt bij de leden thuis georganiseerd en worden onder het genot van een drankje en een hapje ervaringen uitgewisseld. Daarnaast trekken we enkele keren per jaar de natuur in.
Bent u geïnteresseerd? Raadpleeg Piet Tuitelaers (piet@tuite.nl).

Interessegebieden

De volgende indeling geeft een overzicht van de taxa die binnen onze werkgroep worden bestudeerd.

Arthropoda (geleedpotigen)

= Microlepidoptera (nachtvlinders)

Voor de spinnen is een kaart ontwikkeld van het voorkomen van spinnen in Nederland.

Het verslag van de – inventarisatie van Geleedpotigenfauna Valkenswaardse Visvijvers – is te vinden in de kennisbank.

Macrofotografie

Diverse leden van onze werkgroep hebben zich bekwaamd in het fotograferen van geleedpotigen. Specialist op het gebied van de macrofotografie is Ad Brouwers.

Ontstaansgeschiedenis

De IWG is ontstaan rond 1974. Ad Knuijt, toenmalig bestuurslid, kende een aantal mensen binnen de KNNV en Nederlandse Entomologische Vereniging die actief met het verzamelen en bestuderen van insecten bezig waren. Hij bracht deze in contact met mensen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN overgegaan in Alterra, nu Wageningen Environmental Research) die bezig waren met een begrazingsonderzoek in Cranendonck. Men onderzocht hier in hoeverre IJslandse pony’s ingezet kunnen worden om verpachte natuurterreinen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Onze bijdrage aan het project bestond uit een inventarisatie van de geleedpotigen door middel van vangpotten.