* Mossenwerkgroep

Contactpersoon: Marleen Smulders, m.smulders@onsbrabantnet.nl

De werkgroep doet onderzoek naar mossen in de brede zin van het woord. Het accent ligt op floristische inventarisaties in de regio Zuidoost-Brabant. Daarvan is in 2005 een omvangrijk project afgesloten dat 25 jaar heeft geduurd (zie Atlas van de mosflora van Eindhoven).
Sindsdien nemen we steeds kortlopende projecten op, variërend van enkele maanden tot ongeveer twee jaar. Meestal liggen de betreffende natuurgebieden in Oost-Brabant, maar op verzoek van derden worden ook terreinen buiten de regio op mossen onderzocht.
Alle gegevens worden in de NDFF-verspreidingsatlas opgenomen. De resultaten van de onderzoeken worden tevens in een verslag vastgelegd en zijn via de link hier te downloaden.

Verslagen mossenwerkgroep.