De Vlinder monitorroute

De vlinder-monitor-route van het inventarisatieproject Gijzenrooi 2023 ligt niet in het landelijke gebied maar op de Stratumse Heide. Dat is een heideveld aan de westkant van Gijzenrooi waar in het verleden door Ecologica is geinventariseerd, dezelfde route van negen secties wordt nu gelopen.

Bijna de hele route ligt binnen het afgerasterde ( of is uitgerasterde  ?) terrein waar Brabants Landschap een aantal Schotse Hooglanders laat grazen. Dus: honden echt aan de lijn !
Mijn eerste kennismaking met de route was op 19 april met een ecologe van Ecologica die de route kende. Zij vertelde dat er een populatie Heideblauwtjes op deze heide is. Op die zonnige maar frisse dag ( 13 graden C ) zagen we zeven overwinterde citroenvlinders en drie overwinterde dagpauwogen, niet zo slecht dus.

Tot 15 juli heb ik de route nog zes keer gelopen met wisselend resultaat. Op de route zelf zijn in
totaal 67 vlinders geteld, verdeeld over 10 soorten waaronder de drie meest algemene blauwtjes:
Boom- , Icarus- en Heideblauwtjes. De helft van dat aantal waren Heideblauwtjes op dopheide, de
vrouwtjes daarvan zijn overigens bruin, en dan heb ik in een vakantieweek waarschijnlijk de top van
de vliegtijd nog gemist.
Binnen de afrastering maar buiten de route en op de fiets in het landelijke Gijzenrooi heb ik nog 10 vlinders gezien waaronder 4 andere soorten, o.a. Oranjetip en Kleine Parelmoervlinder. 
Als u dit leest weet ik, Geert Bode, al wat er in Augustus nog meer te zien was op de Stratumse Heide.

Geert Bode