Excursie naar het Bunderbos in Limburg

Thema: Voorjaarsvegetatie en vogels
Leiding: Wim van der Ven, 06-23047990
Aanmelden: Wim van der Ven, wimvdven@freedom.nl
Duur: Hele dag
Start: NS-station in Eindhoven

We verzamelen om 8:50 uur in de stationshal aan de stadszijde.
De trein vertrekt vanaf spoor 2 om 9:08 uur. Informeer voor je een treinkaartje koopt of je met iemand kunt meereizen die een kortingskaart heeft. De korting geldt alleen buiten de spits, dus waarschijnlijk alleen voor de heenreis.

Om 10:15 uur vertrekken we vanaf het Station Bunde, waar we op het einde van de wandeling weer uitkomen.

Ook dit jaar weer een traditionele voorjaarswandeling door het Bunderbos. Dit bos loopt van Bunde naar Elsloo. Het is ingesloten door het Julianakanaal en de Maas aan de westzijde, en de snelweg A2 en het vliegveld aan de oostzijde. Dwars door het bos loopt ook nog de spoorlijn tussen Venlo en Maastricht.
Ondanks dat is het een schitterend bos.

Het is een Natura2000 gebied, een hellingbos met vele bronnetjes die uiteindelijk in de Maas uitkomen.
Het Bunderbos staat bekend om het voorkomen van de Vuursalamander. De herpetofauna van het Bunderbos bestaat verder uit Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Groene kikker, Bruine kikker, Gewone pad en Hazelworm. De meest typerende broedvogels van het Bunderbos zijn IJsvogel, Boomvalk en Grote gele kwikstaart. Verder zullen we zangvogels en Spechten horen. Geregeld in het Bunderbos waargenomen zoogdieren zijn onder andere Ree, Das, Vos, Steenmarter, Bunzing, Eekhoorn en Rosse woelmuis. In het bos bevindt zich een van Nederlands oudste dassenburchten.

Omdat er tegenwoordig ook zwijnen lopen wordt het aangeraden om niet in de schemer rond te lopen en op de paden te blijven.

Dit steilste hellingbos van Nederland heeft een fraaie en zeldzame flora. Vooral in het voorjaar is het hier een waar feest: Sleutelbloem, Bosanemoon, Gewoon speenkruid, Daslook, twee soorten Goudveil, Eenbes en nog veel andere speciale soorten kun je er tegenkomen en bewonderen.

Datum & tijd
wo 10 april 2024 om 8:50
Vertrekplaats

Stationshal NS-station in Eindhoven.