Excursie naar het Achtereinds Laag in Aalst

Thema: Vogels en planten
Leiding: Jacques van Kessel
Duur: 3-4 uur
Start: 9:00 uur, Parkeerplaats Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 te Waalre

We gaan een relatief nieuw natuurgebied van Brabants Landschap bezoeken.
Een voormalig landbouwgebied is afgegraven en omgezet naar een natuurgebied met schrale graslanden en waterpartijen. Naast watervogels zoals Eenden, Ganzen en Steltlopers. Aan de randen veel naaldbossen, hier kunnen we kijken naar roofvogels. Maar ook Raven zijn hier aanwezig, evenals een kolonie Oeverzwaluwen.

Datum & tijd
vr 10 mei 2024 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Hut van Mie Pils, Leenderweg 1 te Waalre
Bekijk vertrekplaats