* Floristische werkgroep

Contact persoon: Wim van der Ven, fwe@eindhoven.knnv.nl

Haar belangrijkste taak van de Floristische werkgroep is het inventariseren van het gebied rond het centrum van Eindhoven met een straal van 12 km. De volgorde waarin het inventariseren van de km-hokken gebeurt, wordt mede bepaald door verzoeken die de werkgroep via de natuurbeschermingscommissie (NBC) bereiken. De onderzoeksresultaten worden – zoveel als mogelijk – jaarlijks in een rapport vastgelegd. 

Meer informatie klik hier.

Foto: F. Hodzelmans (Smalle wikke – Vicia angustifolia)