ANBI

De KNNV afdeling Eindhoven is per 1 januari 2010 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI (Algemeeen Nut Beogende Instelling)
Voor de erkenning als ANBI gelden de volgende gegevens:

 1. De officiele naam
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING EINDHOVEN
  Ook bekend als: KNNV AFDELING EINDHOVEN
  2. Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging
  8164.95.890 
  3. Vestigingsplaats 
  Statutair is de vereniging gevestigd in Eindhoven.
  Het officiële correspondentieadres van de vereniging is
  Chrysantenstraat 30, 5644 KM  EINDHOVEN
  4. Contactgegevens 
  De secretaris van de vereniging is:
  Dhr. J. Lanters
  Telefoon: 040-2120467 
  E-mail: secretaris@eindhoven.knnv.nl
  5. De doelstelling is als volgt in de statuten vastgelegd:
  het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis,
  het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
  het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.
  6. Beleidsplan 
  Zie bijlage.
  7. Bestuur 
  De samenstelling van het bestuur van afdeling Eindhoven is als volgt:
  Voorzitter Han Monteiro voorzitter@eindhoven.knnv.nl
  Secretaris Jan Lanters secretaris@eindhoven.knnv.nl
  Penningmeester   Gerard Vos penningmeester@eindhoven.knnv.nl
  Lid vacature bestuur2@eindhoven.knnv.nl
  8. Beloningsbeleid 
  De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
  9. Activiteiten 
  Zie het jaarverslag 2020.
  10. Financiën 
  Financieel-jaaroverzicht-2021