– ANBI

De KNNV afdeling Eindhoven is per 1 januari 2010 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI (Algemeeen Nut Beogende Instelling)
Voor de erkenning als ANBI gelden de volgende gegevens:

1. De officiele naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING EINDHOVEN
Ook bekend als: KNNV AFDELING EINDHOVEN

2. Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging
8164.95.890 

3. Vestigingsplaats 
Statutair is de vereniging gevestigd in Eindhoven.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is
Fleminglaan 4, 5644 KM  EINDHOVEN

4. Contactgegevens 
De secretaris van de vereniging is:
Mevr. A. Stoop, Telefoon: 06-13012567 
E-mail: secretaris@eindhoven.knnv.nl

5. De doelstelling is als volgt in de statuten vastgelegd:
het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis,
het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.

6. Beleidsplan 
Zie bijlage.

7. Bestuur 
De samenstelling van het bestuur van afdeling Eindhoven is als volgt:
Voorzitter: Sjef Emes voorzitter@eindhoven.knnv.nl
Secretaris: Anne-Marie Stoop secretaris@eindhoven.knnv.nl
Penningmeester: Gerard Vos penningmeester@eindhoven.knnv.nl
Lid: Ursula Elskamp bestuur2@eindhoven.knnv.nl
Lid: Trudy Mennen bestuur1@eindhoven.knnv.nl
Lid: Jan Lanters

8. Beloningsbeleid 
De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

9. Activiteiten 
Zie het jaarverslag 2022.

10. Financiën 
Financieel-jaaroverzicht-2022