Excursie naar het Weerterbos

Het Weerterbos is een groot natuurgebied van het Limburgs Landschap, ongeveer 600 hectare groot, gelegen ten noordwesten van Weert. Vroeger was het een moerasgebied, omgeven door heide en eikenbos. Nu bestaat het voornamelijk uit naald- en gemengd loofbos, vennen, kleine heidevelden en grasland. Door gericht beheer gedurende de afgelopen jaren verbetert het als leefgebied van vlinders. In geheel dichtgegroeid bos kunnen ze niet leven, 
er zijn geen zonnige plekjes waar ze zich kunnen opwarmen.

Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo

In het Weerterbos komt de Kleine ijsvogelvlinder voor, die graag nectar zuigt uit braambloemen. Kamperfoelie is de voedselplant van de rups. 
Ook het zeldzame Spiegeldikkopje komt er voor. 
En natuurlijk zijn naast deze zeldzame dagvlinders de meeste algemene vlidersoorten goed vertegenwoordigd.

Zwartkop vrouw Sylvia atricapilla Foto’s Helena de Jong

Verder zijn libellen, zweefvliegen, spinnen, nachtvlinders en allerlei andere insecten volop aanwezig. Het is altijd weer spannend wat we zullen tegenkomen en natuurlijk hopen we op een mooie zonnige dag…

Ook niet-leden kunnen deelnemen.

Excursie afspraken.

Datum & tijd
za 6 mei 2023 van 9:00 tot 14:30
Vertrekplaats

9.00 uur Gerardusplein Eindhoven.
9.30 uur bij Daatjeshoeve, Nederweert

Geschikt voor kinderen

Ja