Excursie naar het Savelbos

Het Savelsbos is een lange, vaak smalle gordel van hellingbossen op de (vaak steile) oostelijke Maasdalhelling. Het bos kent zeer steile, vaak eroderende hellingen met hoogtes van 70 m tot 125 m boven NAP, met veel trappenpaden.

Een aantal grubben, smalle, steile en vaak rechte droogdalen haaks op de Maasdalhelling, strekt zich kilometers ver uit het plateau in, zodat het hele bos al met al een nogal grillige vorm heeft. Grubben zijn ontstaan in tijden van permafrost, in geologische tijdvakken zoals het Elsterien, het Saalien en het Weichselien toen er een toendraklimaat heerste.
In het Savelsbos liggen meerdere voormalige zand- en grindgroeves, kalksteengroeves en enkele vuursteenmijnen.

Floristisch gezien is er ook veel te beleven. In het voorjaar zien we er volop Bosanemoon, Gele anemoon, Bosviooljes, Daslook, en Muskuskruid. 
Evenals Holwortel, Amandelwolfsmelk en Zwart-blauwe rapunzel. Maar ook zijn er dassenburchten, mossen, vogels, insecten en misschien ook wel paddenstoelen te zien. 
 
Nergens in Limburg zijn Boomklever en Glanskop zo talrijk. We zullen zien wat we allemaal nog meer tegenkomen om van te genieten.

Aan deze excursie kunnen ook niet-leden deelnemen!
Excusie afspraken.

Datum & tijd
wo 5 april 2023 van 8:30 tot 16:00
Vertrekplaats

8.30 uur Gerardusplein
9.30 uur in St. Geertruid, Julianaweg, t.o.v. Julianaweg 9

Geschikt voor kinderen

Ja