Excursie “Mooi Gijzenrooi”

Zeer bekend met dit gebied leidt Rob Brinkhof ons rond in Gijzenrooi waar hij al jarenlang onderzoek doet naar de bijzondere wereld rondom Kanunnikensven, vloeiweiden, bronbossen en water-aanvoerende greppels!
Gijzenrooi is een ‘oud cultuurlandschap’ van akkers, hooilanden en ‘zeggen’. Samen met de Stratumse Heide, het Schuttersbosch, het Karper-, Riet- en Kanunnikensven en de omliggende Vloeiweiden wordt dit ‘Gijzenrooi’ genoemd. Bodem- en water- functies zijn essentieel voor de natuurwaarden in dit gebied.
Zie ook de website mooigijzenrooi.nl waarop je alle beschikbare informatie over het landschap van Gijzenrooi kunt vinden; over de wording van het gebied, de natuur- en landschaps-waarden.
We starten de wandeling vlakbij het Kanunnikensven en van daaruit neemt Rob ons mee het gebied in.
Deze excursie is met name bedoeld om de start van ons werk in Gijzenrooi meer publiciteit te geven en daarvoor worden ook journalisten uitgenodigd.

Niet-leden kunnen ook deelnemen aan deze excursie.
Excursie afspraken.

Datum & tijd
za 1 april 2023 van 10:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Hoek Hezerweg - Hazenloop Eindhoven

Geschikt voor kinderen

Ja