– Adoptiegebied Gijzenrooi

De KNNV heeft samen met Brabants Landschap besloten (2022) om het gebied Gijzenrooi (op de grens van Eindhoven en Geldrop) te adopteren.
Voor Brabants Landschap levert het waardevolle informatie op, als ze onze kennis en ervaring kunnen gebruiken bij het beheer van het gebied.
Voor ons is het een kapstok waaraan de activiteiten van de verschillende werkgroepen opgehangen kunnen worden met meer kennisuitwisseling en samenwerking als gevolg (zie de Venkraai zomer 2022, Vivian Maas en Hans van Sprang).
Nick Jeurissen (beheerder Brabants Landschap) en Vivian Maas (medewerker ecologie en beheerplan) geven informatie over het gebied Gijzenrooi.
Daarnaast wordt ervoor gezorgd, hoe de samenwerking vorm gaat krijgen. Hoe wij in het voorjaar 2023 aan de slag kunnen gaan; wat is de huidige situatie van het gebied en hoe kan onze bijdrage helpen voor een beter beheer. Zo zijn ze begonnen de locatie van de PQ’s (permanente quadranten) en transecten vast te bepalen.
Medio februari 2023 wordt een gebiedsverkenning georganiseerd.
Meer informatie bij de coördinatoren van de werkgroepen of bij
Trudy Mennen (bestuur1@eindhoven.knnv.nl).